بررسي مسائل و مشكلات دفاتر كارگزاري در منطقه يك

بررسي مسائل و مشكلات دفاتر كارگزاري در منطقه يك

به گزارش روابط عمومي منطقه يك  و همزمان با نهايي شدن آئين نامه اجرايي برون سپاري فعاليتهاي فني و شهرسازي شهرداري يزد و با هماهنگي انجام شده با معاونت شهرسازي شهرداري يزد جلسه اي در سالن جلسات شهرداري منطقه يك برگزار گرديد .

مهندس كشفي مدير منطقه يك شهرداري يزد ضمن خوش آمدگوئي به مديران مناطق و معاونين و مسئولين فني و شهرسازي حاضر در جلسه ، افزايش سياستگذاري و كاهش تصدي گري در امور فوق را از جمله اهداف مهم شهرداري يزد  برشمرد و خاطر نشان ساخت با عنايت به پيگيري شوراي اسلامي شهر و نيز دستور ويژه مهندس عظيمي زاده شهردار محترم يزد در ايجاد راهكارهاي مناسب جهت روان سازي خدمات فني و شهرسازي درجهت تكريم ارباب رجوع، برآيند اين فعاليت را ، هم براي مجموعه شهرداري و هم براي استفاده بهينه از دفاتر تخصصي و كارگزاري  بسيار مناسب قلمداد نمود و اظهار اميدواري كرد با تشكيل اين جلسات ، زمينه انجام اين فرآيند در آينده نزديك با پيگيريهايي كه از طريق معاونت محترم شهرسازي و كميته فني و شوراي راهبردي مذكور انجام مي گيرد ، تحقق يابد .

دراين جلسه مهندس مشايخي و مهندس بيك از طرف معاونت شهرسازي ، اجراي عملياتي شدن اين فرآيند را مطرح و حاضرين با بيان ديدگاههاي خود به بحث و گفتگو پرداختند .

شايان ذكر است هم اكنون تعداد 7 دفتر كارگزاري در شهر يزد به انجام امورات فني شهرداري مشغول ميباشند .