بررسي عملكرد 8 ماهه منطقه يك در شوراي اسلامي شهر

بررسي عملكرد 8 ماهه منطقه يك در شوراي اسلامي شهر

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك، مهندس كشفي مدير منطقه با حضور در جلسه علني شوراي اسلامي شهر ، گزارش عملكرد 8 ماهه واحدهاي مختلف شهرداري را بصورت مكتوب و مصور ارائه نمود .

     حميد ميرقلي مسئول امور اداري و روابط عمومي شهرداري منطقه يك با اعلام اين خبر افزود با عنايت به دستور شهردار محترم يزد درخصوص جمع بندي عملكرد مناطق شهرداري و ارائه گزارش به اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر درجلسه علني مورخ 14/9/94 ، مهندس كشفي با حضور درصحن علني شوراي اسلامي شهر از عملكرد واحدهاي مختلف شهرداري از جمله فعاليتهاي عمراني ، آزادسازي و خدمات شهري دفاع نمود.

  خاطرنشان مي سازد در ادامه بررسي فعاليت عملكرد شهرداري منطقه يك ، مهندس عظيمي زاده ضمن تشكر از فعاليتها و تلاشهاي مدير منطقه و همكاران ايشان ، تلاش در جهت اتمام پروژه هاي نيمه تمام و رفع مشكلات مراجعه كنندگان را تاكيد نمود . در ادامه تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر نظرات و سؤالات خود را در خصوص اتمام پروژه هاي عمراني و نيز مسائل درآمدي بيان نمودند .