برخورد شديد با متخلفان ساختماني در مناطق حاشيه شهر...


به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک و در پي بازديد شهردار محترم يزد از مناطق حاشيه اي شهر و ساخت و سازهاي بي رويه، در آنجا دستور پيگيري ويژه و برخورد با متخلفان ساختماني و افرادي كه آگاهانه و يا ناآگاهانه به تفكيك زمين هاي حاشيه اي شهر اقدام مي نمايند صادر نمود. در اين بازديد كه مهندس كشفي مدير منطقه يك و مسئول اجرائيات منطقه ايشان را همراهي مي نمود، مدير منطقه يك ضمن تشكر از حمايت هاي بي دريغ شهردار يزد از مجموعه كادر منطقه يك، اذعان داشت متاسفانه به دليل گران شدن قيمت زمين و مهاجرت افراد به مركز استان، عده اي سودجو، تفكيك هاي غير قانوني در محدوده هاي بلوار نواب صفوي و بلوار استقلال را دامن زدند كه مشكلات     عديده اي را در سال هاي آينده براي شهر به وجود خواهد آورد. شايان ذكر است در اين بازديد مقرر شد اداره حقوقي شهرداري پيگير مسئله برخورد با اين افراد و شكايت هاي مختلف در منطقه گردد.