باز پیرائی بلوار فقیه خراسانی و میدان دروازه قرآن در دستور کار شهرداری منطقه یک

باز پیرائی بلوار فقیه خراسانی و میدان دروازه قرآن در دستور کار شهرداری منطقه یک

با عنایت به بازدید بعمل آمده توسط مهندس عظیمی زاده شهردار محترم یزد در خصوص آمادگی مناطق در پذیرائی از مسافرین نوروزی و چگونگی فعالیت ستادهای شهرداری (ستاد بهار فاطمی)بر نظافت و بازپیرائی و اتمام پروژه عمرانی میدان دروازه قرآن و بلوار فقیه خراسانی تأکید گردید.

در این خصوص جلسه ای با حضور مدیران عامل سازمان فضای سبز و پسماند،رئیس ستاد اجرائیات شهرداری،ناظرین عالیه خدمات شهری و کارشناسان منطقه یک در دفتر کار مدیر منطقه برگزار گردید. مهندس کشفی ضمن خوش آمدگویی به مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه خواستار برنامه ریزی فوری جهت بازپیرائی بلوار فقیه گردید و ورودی شمالی شهر را یکی از پر ترافیک ترین معابر یزد دانست و بر زیبائی و نظافت آن تأکید نمود.

در ادامه جلسه هر یک از مدیران برنامه های خود را اعلام و مقرر گردید با ضرب العجل سه روزه به صاحبان اصناف در مسیر بازپیرائی این بلوار و جمع آوری سطح معبر آن در اسرع وقت صورت پذیرد.