بازپیرایی پارک معلم در سال 90 به اتمام رسید


به گفته مسئول واحد عمران شهرداری منطقه یک باهزینه ای بالغ بر 350،000،000ريال عملیات نصب سنگ جدول،پیاده روسازی، حصارکشی ومحوطه سازی این پارک واقع در بلوار22 بهمن در اسفندماه سال 90 پایان پذیرفت.

مهندس میرباقری هدف از اجرای این طرح را رسیدگی به پارکهای درون محله ای عنوان نمود و خاطرنشان ساخت در سال 1391فازدوم عملیات این پارک و نیز رسیدگی مجدد به پارکهای درون محله ای منطقه یک نظیرپارک نرگس و پارک ملت امامشهر در دستورکار قرارگرفته است.

شایان ذکراست عملیات عمرانی این پارک مورد توجه ساکنین منطقه قرارگرفته و موجب خوشحالی آنها شده است.