بازدید کارشناسان استانداری یزد و نمایندگان شهرداریهای استان یزد از واحد فنی منطقه یک

بازدید کارشناسان استانداری یزد و نمایندگان شهرداریهای استان یزد از واحد فنی منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک مهندس موحدین مسئول کمیته ارزیابی و واحد صدور پروانه شهرداریهای دفتر فنی استانداری یزد به اتفاق تنی چند از کارشناسان شهرداریهای اردکان ، حمیدیا و شاهدیه از چگونگی روند صدور پروانه های ساختمانی مسکونی و تجاری در سالهای اخیر بازدید و با نحوه صدور آن  آشنا شدند . مهندس علی نوری مسئول واحد فنی  و شهرسازی ضمن بیان این مطلب افزود: اصلی ترین مدرک برای صدور پروانه در محدوده شهر ارائه سند مالکیت میباشد که در صورت عدم معایرت اسناد ( مشاعی یا باغ بودن ) شهرداری منطقه بدون نوبت از ملک فرد متقاضی بازدید نموده و شرایط را جهت اخذ پروانه ساختمانی فراهم مینماید وی افزود آنچه در سالهای گذشته باعث رکود عدم رغبت مالکین نسبت به اخر پروانه ساختمان گردیده ، افزایش ناگهانی نرخ بیمه های ساختمانی و نیز معطل ماندن آنها در نظام مهندسی ساختمان بوده است . وی افزود شهرداری منطقه یک کمافی السابق آماده راهنمایی شهروندان عزیز در اخذ پروانه ساختمانی میباشد . شایان ذکر است در این جلسه شهردار کشفی مدیر منطقه یک و مهندس محمد رضا شیرانیان معاون منطقه ضمن خیر مقدم به حاضرین پاسخگوی سئوالات آنها در خصوص واحد فنی و شهرسازی و نیز اقدامات موثر شهرداری منطقه یک و سازمان فاوا در چگونگی بررسی سوابق املاک و صدور پروانه بوده اند .