بازدید معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از منطقه یک

بازدید معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از منطقه یک

به گزارش روابط عمومی  شهرداری منطقه یک ، مهندس فعالی معاونت محترم برنامه ریزی شهرداری یزد و هیئت همراه به مناسبت هفته دولت و  روز کارمند از واحدهای مختلف منطقه یک بازدید  و روز کارمند را به پرسنل منطقه تبریک گفتند .

حمید میرقلی مسئول اموراداری و روابط عمومی منطقه که مهندس فعالی  را دراین بازدید همراهی می نمود افزود ؛ تعدادی از پرسنل منطقه به بیان نقطه نظرات و مشکلات خود پرداخته و ایشان ابراز امیدواری نمود  نسبت به حل مشکل آنان اقدام خواهد شد .