بازدید مدیر منطقه یک از پروژه های عمرانی در دست اجراء...

همزمان با شروع سال جدید

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مهندس کشفی به اتفاق رئیس اداره عمران منطقه و کارشناسان مربوطه از پروژه های در دست اجراء منطقه بازدید نمود.در این بازدید مهندس میرباقری رئیس اداره عمران ضمن تشکر از حمایت های بی دریغ مدیر منطقه در خصوص پیگیری اجراء طرحهای عمرانی و نظارت بر اجراء آنها خواستار تخصیص اعتبار در خصوص پروژه های نیمه تمام شد که با هزینه اندک اتمام آنها در شش ماهه اول سال قابل بهره برداری است.مهندس کشفی ضمن ارزیابی مثبت از مجموعه فعالیتهای اداره عمران و واحد امانی منطقه در سال 92 خاطر نشان ساخت آنچه در اجراء پروژه های عمرانی نقش مهم و ارزنده ای ایفا می نماید،برنامه ریزی صحیح و نظارت عالیه در اجراء آنها خواهد  بود که در سال گذشته و با تلاش مجموعه عوامل این امر محقق گردید.در این بازدید از فعالیتهای پیمانکاران در پارک غدیر،پارک نرگس،پیاده روسازی نواب صفوی،زیرسازی وآسفالت بازدید شد.