بازدید شهردار یزد از منطقه یک شهرداری


مهندس عظیمی زاده شهردار یزد عصر روز چهارشنبه بصورت سر زده با حضور در شهرداری منطقه یک از روند فعالیت همکاران منطقه در خدمات رسانی شیفت عصر شهرداری بازدید و از نزدیک در چگونگی روند کاری اجرایی منطقه در جهت تکریم ارباب رجوع و مراجعه کنندگان شهرداری قرار گرفت ، وی پس از این دیدار در جلسه املاک و آزادسازی منطقه شرکت و در راستای اجرای سریع طرحهای آزادسازی مخصوصاً 18 متری کوچه بیوک و 24 متری بوستان محمود آباد تأکید کرد .

در این جلسه که هر هفته با حضور نماینده شورای محترم اسلامی شهر، معاونت اداری و مالی شهرداری ، رئیس اداره املاک ، مدیر منطقه و مسئول واحد املاک منطقه یک بعنوان دبیر جلسه برگزار می گردد ، پرونده های تشکیل شده املاک در مسیر طرحهای مصوب عمرانی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد .

شایان ذکر است مهندس کشفی مدیر منطقه ضمن تشکر از حضور شهردار در منطقه و سایر اعضاء ، گزارش كاملي درخصوص ادامه عملیات آزاد سازی بلوار ولایت ارائه و خواستار اختصاص بودجه بیشتری نسبت به آزادسازی این مسیر گردید .