بازدید سرزده مهندس صادقیان معاونت عمرانی استانداری و دکتر یارمند مدیر کل دفتر امور شهری استانداری از منطقه یک

بازدید سرزده مهندس صادقیان معاونت عمرانی استانداری و دکتر یارمند مدیر کل دفتر امور شهری استانداری از منطقه یک

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، آقای مهندس صادقیان معاونت عمرانی استانداری به اتفاق دکتر یارمند مدیر کل دفتر امور شهری استانداری یزد  از منطقه یک شهرداری بازدید و ضمن تاکید بر پیشبرد اهداف شهرداری و بازدید از واحد های مختلف منطقه و بررسی مشکلات ارباب رجوع در خصوص واگذاری اجرائیات به بخش خصوصی و دفع آبهای سطح شهر بحث و تبادل نظر گردید .

آقای مهندس سلمانی مدیر منطقه افزود، همکاران  در واحد های مختلف شهرداری آمادگی کامل در جهت حل مشکلات شهروندان را داشته و سعی گردیده است تمام تلاشهای واحد های اداری در جهت خدمت به مراجعه کنندگان به کار گرفته شود .