بازدید رئیس کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر و رئیس بحران شهرداری از منطقه یک

بازدید رئیس کمیسیون خدمات شورای اسلامی شهر و رئیس بحران شهرداری از منطقه یک

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ، جناب آقای نیکنام عضو محترم شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون خدمات شورا در معیت آقای مهندس میرجلیلی  مدیریت  بحران شهرداری  از محل های اجرای پروژه دفع آب های سطحی منطقه بازدید بعمل آوردند .  

   آقای مهندس سلمانی شهردار منطقه یک پس از بازدید  ابراز امیدواری کرد  طی  برنامه ریزی صورت گرفته  پس از تکمیل این پروژه ، شهروندان عزیز در هنگام بارندگی با کمترین مشکل  تردد در  مسیرهای اصلاح شده مواجه گردند .

      شایان ذکر است  این عملیات عمرانی به ارزش ریالی 8 میلیارد وچهارصد میلیون ریال در پنج نقطه از میادین سطح منطقه  ( میدان دروازه قرآن ، میدان آرمان ، میدان انقلاب ، میدان حج ، میدان حسین زاده ) با پیشرفت 50% در حال اجرا می باشد .

    دراین بازدید مهندس نیکنام از زحمات مدیر منطقه و  همکاران  در اداره فنی و عمرانی و خدمات شهری  طی بارندگی های اخیر  تشکر و قدر دانی نمود .