بازدید اعضای شورای اسلامی شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری منطقه يك...


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک و بنا به درخواست کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد بازدیدی از پروژه های عمرانی شهرداری منطقه یک در روز چهارشنبه 12 آذرماه انجام گردید. در این بازدید که معاونت معماری و شهرسازی و ترافیک شهرداری یزد اعضای شورای اسلامی شهر را همراهی می نمودند از پروژه های با پیرائی پارک شهداء، فاز یک احداث پارک محمودآباد و عملیات عمرانی میدان حج بازدید بعمل آمد. مهندس کشفی مدیر منطقه یک ضمن خیر مقدم، فعالیتهای عمرانی سال 1393 را به اختصار توضیح داد و عنوان نمود در سال 94 هیچ پروژه عمرانی بدون تخصیص اعتبار و کد هزینه شروع نخواهد شد و سعی در اتمام پروژه های نیمه تمام خواهیم داشت. در ادامه این بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از ساختمان اداری شهرداری و بازپیرائی انجام شده در پارک غدیر بازدید بعمل آوردند.