بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار یزد از پارک طبیعت (گزارش تصویری)