بازديد مدير منطقه يك از محله محمود آباد

بازديد مدير منطقه يك از محله محمود آباد

به گزارش روابط عمومي منطقه يك  ، مديرمنطقه و تني چند از مسئولين واحدها  ، از محله محمود آباد بازديد نمودند . دراين بازديد ، معتمدين محل و اعضاي هيئت امناء حسينيه بزرگ محمود آباد ضمن خير مقدم ، خواستار آزادسازي خيابان 24 متري بوستان  ،  توران و نيز زيرسازي و آسفالت معابر شدند .

مهندس سلماني دراين بازديد اعلام نمود تملك و آزادسازي شبكه 24 متري بوستان و توران واقعدر محمود آباد در سال 96 داراي 5 ميليارد ريال اعتبار ميباشد كه تاكنون حدود 25% مسير ،آزادسازي شده و جهت آزادسازي باقيمانده پلاكهاي درمسير مبلغ 25 ميليارد ريال توسط منطقه در بودجه سال 97 پيشنهاد گرديده است .

وي افزود زير سازي و آسفالت معابر نيز در دستور كار شهرداري  قرار خواهد گرفت .