بازديد مدير منطقه يك از محله كسنويه

بازديد مدير منطقه يك از محله كسنويه

  به گزارش روابط عمومي منطقه يك  به موجب تاكيد آقاي دكتر جمالي نژاد شهردار محترم يزد درخصوص  پاسخگوئي به موقع به شهروندان و همچنين در جهت تحقق خدمت رساني و سهولت در بيان مشكلات مردمي ، مقرر گرديد بازديدهاي هفتگي از محلات صورت پذيرد . در اين خصوص مدير منطقه يك به همراه مدير عمراني منطقه  از محله كسنويه بازديد نموده و در جريان اين ديدار در خصوص آزادسازي و تكميل گذر 24 متري قندهاري بالغ بر 20 ميليارد ريال در بودجه سال آتي پيش بيني لازم انجام گرفت .

 درخصوص تكميل ورودي خيابان قندهاري، پيشنهادات مردمي اخذ و مقرر گرديد با هماهنگي حوزه شهرسازي ، طرح تنظيم و  بودجه لازم درسال آتي  پيش بيني گردد .