بازديد مدير منطقه يك از خانه عمران و معماري يزد

بازديد مدير منطقه يك از خانه عمران و معماري يزد

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، مهندس كشفي مدير منطقه و تني چند از مسئولين دواير و واحدهاي مختلف شهرداري منطقه يگ از مجموعه خانه عمران و معماري يزد بازديد نمودند . در اين بازديد كه با حضور مديرعامل و كارشناسان خانه عمران ومعماري همراه بود ، مهندس سعيد نامه ضمن خير مقدم به حاضرين گوشه اي از فعاليتهاي همكاران خود را درارتباط با مسائل شهرداري بيان نمود و اظهار اميدواري كرد در صورت اعتماد شهرداري يزد به فعاليت اينگونه شركتها ، شاهد پيشرفت فرآيندهاي مرتبط به شهر و شهرسازي ازجمله بررسي زمينهاي افتاده و   بلاصاحب ، وصول مطالبات معوقه شهرداري و مسائلي از اين قبيل باشيم .

    در ادامه مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن تشكر از فعاليتهاي مهندس سعيد نامه و همكارانشان در ارتباط باهمكاري با شهرداري هاي مناطق افزود با توجه به درايت مهندس عظيمي زاده شهردار يزد در انتخاب اين شركت و فعاليتهاي انجام شده در سطح شهر اظهار اميدواري كرد فرآيند حضور جوانان متخصص و مشتاق به فعاليتهاي اجتماعي در جهت تحقق شعار افزايش سياستگذاري ونظارت همراه با كاهش تصدي گري در ارائه خدمات و بهبود وضعيت خدمت رساني به شهروندان كمك شاياني نمايد . ضمناً هريك از حاضرين نظرات خود را در خصوص چگونگي فعاليت بهينه خدمات رساني اعلام داشتند.

   شايان ذكر است خانه عمران و معماري يزد فعاليت خود را درخصوص شناسايي مالكان زمينهاي بدون حصار در جهت حصاركشي و زيبايي منظر شهري در سال گذشته با شهرداري يزد آغاز نموده است .