بازديد شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر يزد از پارك طبيعت بوستان كسنويه

بازديد شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر يزد از پارك طبيعت بوستان كسنويه

به گزارش روابط عمومي منطقه يك در ساعات اوليه روز دوشنبه هشتم تيرماه رئيس شوراي اسلامي شهر به اتفاق شهردار يزد و مدير منطقه يك از پروژه هاي عمراني منطقه بازديد نمودند.

شايان ذكر است  در اين بازديد از روند انجام پروژه هاي عمراني بازديد و راهنمائي هاي لازم درخصوص تسريع در انجام پروژه هاي مذكور از سوي شهردار محترم به عمل آمد.

گفتني است مهندس كشفي مدير منطقه يك از پيگيري روند پيشرفت بوستان كسنويه و فعاليت هاي قابل تقدير معاونت عمراني شهرداري و سازمان پاركها و همچنين املاكي كه براي توسعه بوستان راه دسترسي تملك گرديده توضيحاتي ارائه نمود.مهندس طهماسبي معاونت امور عمراني شهرداري، مهندس صفدرپور مدير عامل سازمان پاركها و مسئولين دواير املاك و عمران منطقه يك در اين بازديد شهردار را همراهي نمودند.