بازديد شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر از منطقه باغ بزرگ شهر

بازديد شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر از منطقه باغ بزرگ شهر

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به ميزباني منطقه يك شهرداري يزد ، مهندس عظيمي زاده شهردار يزد به اتفاق اعضاي شوراي اسلامي شهر به منظور بررسي راهكارهاي مناسب جهت احياي منطقه باغ بزرگ شهر واقعدر حدفاصل بلوار شهيد پاكنژاد و بلوار شهيد عابدي ، از اين منطقه بازديد نمودند .