بازديد دانش آموزان مدرسه فرزانگان از شهرداري منطقه يك...

همزمان با گراميداشت روز هواي پاك:

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک و با توجه به فرا رسيدن 29 دي ماه(روز هواي پاك) شهرداري منطقه يك ميزبان دانش آموزان دبستان فرزانگان ناحيه 2 آموزش و پرورش بود. در اين مراسم كه به همت مسئولين مدرسه و با هماهنگي روابط عمومي شهرداري منطقه يك برگزار گرديد، مهندس كشفي ضمن خير مقدم به حاضرين، گوشه اي از فعايتهاي شهرداري را برشمرد و خواستار حفظ و نگهداري پاركها و تميز نگه داشتن كوچه ها توسط شهروندان شد و با بيان اينكه شهر زيبا و تميز را شهروندان خوب مي سازند تمام تلاش شهرداري را در جهت داشتن شهري زيبا و تميز عنوان كرد.شايان ذكر است در پايان مراسم، دانش آموزان از فعاليتهاي عمراني شهرداري منطقه يك در پارك غدير بازديد كردند.