اولويت بندي فعاليتهاي عمراني منطقه يك تا پايان سال 96 مشخص گرديد

اولويت بندي فعاليتهاي عمراني منطقه يك تا پايان سال 96 مشخص گرديد

به گزارش روابط عمومي منطقه يك ، اولويت فعاليتهاي عمراني منطقه يك تا پايان سال جاري مشخص گرديد .

در جلسه اي كه با حضور رئيس اداره عمران ، مسئول واحد املاك و آزادسازي ، مدير امور مالي و مسئول امور قراردادهاي منطقه يك در سالن جلسات منطقه برگزار گرديد ضمن بررسي فعاليتهاي واحد عمران و املاك منطقه در نيم سال اول سالجاري و تخصيص اعتبار جهت انجام فعاليتهاي پروژه هاي عمراني مقرر گرديد با عنايت به پيش بيني هاي انجام شده ، سعي در اتمام پروژه هاي نيمه تمام ، پياده روسازي هاي بلوار هاي 22 بهمن ، شهيد صدوقي ، شهيد عابدي و خيابان شهيد شريف و محدوده ميدان حج در اولويت اجرا قرار گيرد .

مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن تشكر از همكاران خود در پيگيري امورات جاري منطقه و نيز تخصيص اعتبار لازم خاطر نشان ساخت از بودجه عمراني سال 95 كه مبلغي بالغ بر پنج ميليارد تومان بوده تاكنون 70% هزينه گرديده و مابقي نيز با برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد در محورهايي از قبيل زيرسازي كوچه هاي زير 6 متر ، روكش آسفالت كوچه ها و معابر اصلي ، بازپيرايي پاركهاي درون محله اي( پارك شهداي نيروي انتظامي و پارك توحيد ) و  نيز تكميل پياده روسازي هاي سطح شهر در ماههاي پاياني سال به اتمام برسد .

شايان ذكر است منطقه يك به عنوان پايلوت مناطق سه گانه شهرداري در خصوص بازپيرائي پاركهاي درون محله اي اقدامات قابل توجهي در سالهاي گذشته و در سطح منطقه انجام داده است .