انجام تعهدات شهرداري منطقه يك در زمينه زيرسازي و روكش آسفالت

انجام تعهدات شهرداري منطقه يك در زمينه زيرسازي و روكش آسفالت

به نقل از روابط عمومي منطقه يك ، كليه تعهدات زيرسازي و جدول گذاري و آسفالت كوچه ها و معابر فرعي ، تا پايان آذرماه انجام خواهد پذيرفت .

     مهندس عليخاني معاون امور عمراني منطقه ضمن اعلام اين خبر افزود با توجه به هماهنگي هاي انجام شده با سازمان عمران و نوسازي شهرداري و نيز پيمانكاران مرتبط در خصوص انجام تعهدات شهرداري به پيگيريهاي شهروندان گرامي كه با تشكيل پرونده و پرداخت سهم خودياري آسفالت در اولويت انجام فعاليت زيرسازي و آسفالت كوچه هاي خود قرار گرفته بودند، تا پايان آذرماه به اتمام خواهد رسيد .

در بازديدي كه به همين منظور توسط مدير منطقه يك و كارشناسان حوزه معاونت زيربنائي و امور حمل و نقل و مدير فني  اجرائي سازمان عمران و نوسازي شهرداري يزد انجام شد، مقرر گرديد حدود بيست هزار مترمربع از تعهدات قبلي شهرداري كه در سالهاي گذشته زيرسازي شده ، آسفالت گردد .