انتصاب معاون جديد منطقه يك

انتصاب معاون جديد منطقه يك

 مهندس محمد رضا شيرانيان به عنوان معاون جديد منطقه يك انتخاب و مشغول به كار شد. به گزارش روابط عمومي منطقه يك و با توجه به ابلاغ هاي جديد شهردار محترم يزد از تاريخ 94/04/01 محمد رضا شيرانيان كه قبلاً معاونت منطقه سه را عهده دار بود با حضور در منطقه يك، كار خود را آغاز نمود.

مهندس كشفي ضمن خير مقدم به نامبرده در جلسه اي كه به همين منظور تشكيل شده بود، وفاق و همدلي همكاران را عامل موفقيت و تكريم ارباب رجوع دانست و افزود حسن خلق و برخورد مناسب با ارباب رجوع در جهت سلامت رفتار اداري و نيز در نهايت رضايت خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت.

شايان ذكر است در راستاي تغييرات فوق، مهندس محمد كاظم ساعتچي كه حدود 10 سال است معاونت منطقه يك را عهداده دار بود به سمت معاونت منطقه دو شهرداري يزد منصوب و مشغول به كار گرديد.