آموزش کارگران خدمات شهری در مقابله با کرونا ویروس

آموزش کارگران خدمات شهری در مقابله با کرونا ویروس

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری ، آموزش کارگران خدمات شهری در مقابله با کرونا ویروس توسط کارشناسان مرکز بهداشت انجام گردید .

با توجه به شیوع و انتشار ویروس کرونا و نیاز کارگران به آموزش در این خصوص با هماهنگی و همکاری کارشناسان مرکز بهداشت و کارشناسان حوزه خدمات شهری آموزش لازم ارائه گردید .

میثم طالبی عقدا معاون خدمات شهری منطقه ضمن تقدیر و تشکر از عوامل مرکز بهداشت در این رابطه افزود  با توجه به حساسیت کاری و شغلی نیروهای خدمات شهری تدابیر لازم در خصوص ارائه آموزش لازم و تجهیزات بهداشتی از جمله ماسک ، دستکش و مواد ضد عفونی کننده در نظر گرفته شده تا از انتشار این ویروس به طور جدی جلوگیری شود .