افزایش سرانه فضای سبز شهری و تکمیل پارکهای درون محله ای شادابی و سلامتی جامعه را در پی خواهد داشت...

مهندس خادمی در بازدید از پارک غدیر مطرح نمود

به نقل از روابط عمومی منطقه یک و در پی بازدید مهندس خادمی از پارک غدیر فعالیتهای عمرانی انجام شده مورد بازدید قرار گرفت. در این بازدید که به اتفاق مدیر منطقه و رئیس اداره عمران و شهرسازی منطقه یک صورت گرفت بر حفظ و نگهداری پارکهای بزرگ شهر و رسیدگی ویژه به نظافت آنها تأکید گردید. شایان ذکر است شهرداری منطقه یک با هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز تاکنون مبلغی بالغ بر 3,500.000.000 ریال در جهت بازپیرائی این پارک درخصوص پیاده رو سازی، آبنما و نیمکتهای سنگی هزینه نموده است.