افزايش 30% درآمد 5 ماهه اول 94 درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته

افزايش 30% درآمد 5 ماهه اول 94 درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از سيد داود ميرهاشمي مسئول واحد درآمد منطقه يك ، 30% از وصول مطالبات سال 94 نسبت به سال 93 افزايش عملكرد داشته است .

وي افزود با توجه به پيگيريهاي انجام شده در خصوص معوقات وصولي املاك آپارتماني و نيز اجراي احكام آراء كميسونهاي ماده صد، در نيم سال اول سال جاري رشد 30% وصول عوارضات و مطالبات درآمدي در منطقه يك صورت پذيرفته است .

وي خاطر نشان ساخت با عنايت به مصوبه اخير شوراي اسلامي شهر ، مبني بر ارائه تخفيفات وي‍ژه از 15 تا 30% كليه عوارضات ، فرصت مناسبي ايجاد شده است تا شهروندان عزيز معوقات خود را با دريافت تخفيف به شهرداري پرداخت نمايند.