آغاز عملیات عمرانی تعویض سنگ جدول های بلوار استقلال

آغاز عملیات عمرانی تعویض سنگ جدول های بلوار استقلال

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد : به نقل از مسئول عمران منطقه طرح تعویض سنگ جدول های بلوار استقلال در دو فاز (از میدان شهدای کسنویه به سمت میدان شهدای نصرآباد وبلعکس) طی دو قرارداد جمعأ به متراژ4200 مترومبلغ 2512000000 ریال در حال اجراء می باشد.