آغاز عملیات روکش آسفالت بلوارهای شهید پاکنژاد و رسالت در منطقه یک...


به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک و با عنایت به بازدید مهندس عظیمی زاده شهردار محترم یزد، معاونت محترم عمرانی و مدیر منطقه یک از خیابانها و بلوارهای اصلی واقع در منطقه یک و با توجه به خرابی بیش از حد آسفالت و قدمت آن مقرر گردید قسمتی از بلوار شهید پاکنژاد(حد فاصل میدان معلم تا سه راه حکیمیان) و مسیر رفت و برگشت بلوار رسالت پس از جمع آوری آسفالت و زیرسازی مجدد و مناسب آسفالت گردد.مهندس کشفی ضمن تشکر ویژه از شهردار محترم یزد و معاونت عمرانی شهرداری از تخصیص اعتباری که به همین منظور به منطقه یک اختصاص داده شده تشکر نمود و خواستار عملیات روکش آسفالت در قسمت هایی از بلوار صابر یزدی و خیابان شهید مدنی گردید.شایان ذکر است عملیات فوق الذکر با محوریت حوزه معاونت عمرانی و پیگیری شهرداری منطقه در حال انجام است.