آغاز عملیات تسطیح پلاکهای تملک شده در محمود آباد

آغاز عملیات تسطیح پلاکهای تملک شده در محمود آباد

به گزارش روابط عمومی منطقه یک و به نقل از حمید آدمی زاده مسئول املاک منطقه ، تسطیح و خاکبرداری کلیه پلاکهایی که در مسیر شبکه 24 متری توران محمود آباد توسط شهرداری تملک شده بود انجام و مسیری به طول 300 متر جهت زیرسازی و سنگ جدول تحویل واحد عمران گردید.

مهندس محمدعلی سلمانی مدیر منطقه یک ضمن بازدید از محل اظهار امیدواری نمود با توجه به مصوب سالجاری مابقی پلاکهای واقعدر مسیر شبکه فوق که ارتباط بین خیابان انقلاب و بلوار استقلال را تسهیل مینماید تملک گردد .