آغاز عملیات بهسازی بلوار رسالت

آغاز عملیات بهسازی بلوار رسالت

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد: به نقل از آقای مهندس طیبی مسئول عمران منطقه عملیات بهسازی  و مرمت بلوار رسالت شامل تعویض سنگ جدول، زیر سازی، احداث جوی، باغچه و آسفالت به طول ۶۰۰ متر از چهار راه شرکت نفت تا میدان آرمان شروع شد.

دکتر دهقان مدیر منطقه یک شهرداری یزد: ضمن تقدیرو تشکر از این واحد. افزودند اعتبار این پروژه از محل ردیف بودجه منطقه یک شهرداری پیش بینی شده و شامل  زیر سازی،  تعویض سنگ جدول، احداث جوی، باغچه و آسفالت  می باشد.