آغاز روکش کوجه مسجد شهید حکایتی امیرآباد و مسجد شهید قندهاری کسنویه...

در راستای توجه ویژه به مناطق قدیمی شهر

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک روکش آسفالت کوچه مسجد حکایتی و شهید قندهاری خیابان انقلاب اجرائی گردید.مهندس کشفی مدیر منطقه یک شهرداری یزد که از اجرای پروژه های فوق بازدید نمود ضمن اعلام رضایتمندی اکثر شهروندان منطقه یک از فعالیتهای عمرانی در سطح منطقه خاطر نشان ساخت در صورت تخصیص اعتبار لازم، معابر اصلی بافت قدیم واقع در این منطقه در نیم سال دوم سال 1393 به ترتیب اولویت روکش آسفالت خواهند شد.شایان ذکر است شهردار منطقه از ابتدای سال جاری تاکنون 120 هزار مترمربع از معابر اصلی و فرعی منطقه را تحت پوشش زیرسازی و آسفالت قرار داده است.