آغاز توزیع تقویم روز شمار پسماند تر در سطح منطقه

آغاز توزیع تقویم روز شمار پسماند تر در سطح منطقه

به گزارش روابط عمومی منطقه یک ، توزیع تقویم روز شمار پسماند تر ( زباله خانگی ) در سطح منطقه آغاز شد .

میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه ضمن تشکر از کلیه عوامل خدمات شهری خاطر نشان ساخت که توزیع تقویم روز شمار باعث افزایش آگاهی شهروندان و کاهش تولید پسماند خانگی و همچنین موجب تاثیر و تسریع در عملکرد خدمات شهری در جمع آوری پسماندهای خانگی  می گردد .