آغاز به کار طرح گشت ساختمان با همکاری بخش خصوصی در منطقه یک شهرداری یزد

آغاز به کار طرح گشت ساختمان با همکاری بخش خصوصی در منطقه یک شهرداری یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد :آغاز به کار گشت ساختمان درمنطقه یک  باهدف نظارت هرچه بیشتر برساخت وسازهادرسطح منطقه.

میثم طالبی عقدا معاون خدمات شهری منطقه ، مراحل واگذاری بازرسی و اجرائیات منطقه به بخش خصوصی درقالب گشت ساختمان با هدف تسریع درجلوگیری از ساخت وساز های غیر مجاز وبدون پروانه درمنطقه یک انجام و آغاز به کار کرد.

حمید دهقان بنادکی مدیر منطقه یک ضمن تقدیروتشکر ازتلاش های شبانه روزی نیروهای  اداره اجرائیات منطقه دراین زمینه افزود هدف شهرداری ها اجرای تمامی ضوابط و مقررات ساخت وساز مناسب در جهت ایمن سازی ساختمان ها و بالا بردن کیفیت وطول عمر آنها وآسایش و امنیت شهروندان می باشد.

 همکاری مالکین با شهرداری می تواند قدم مهمی دراین زمینه باشد.

وی افزود گشت ساختمان جهت کنترل مالکین متخلف که خارج از ضوابط شهرداری اقدام به ساخت  وساز می کنند راه اندازی شده است ونسبت به معرفی و ارسال تخلفات به مراجع ذیصلاح اقدام می نمایند.