اطلاع رسانی درخصوص رعایت ماده16قانون مدیریت پسماندشهرداری

اطلاع رسانی درخصوص رعایت ماده16قانون مدیریت پسماندشهرداری

 به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد: جهت اطلاع رسانی شهروندان از اجرای ماده 16قانون مدیریت پسماند.واحد خدمات شهری منطقه اقدام به نصب بنر در مکانهای مختلف نمود.

  میثم طالبی عقدا معاون خدمات شهری منطقه دراین خصوص خاطر نشان کرد با توجه به آموزش شهروندان از طرق   مختلف نظیرتوزیع تقویم روز شمار ،آموزش چهره به چهره وشبکه های مجازی درحال انجام است و با افرادی که زمانبندی جمع آوری پسماندرا رعایت نکنندپس از اخطار های قانونی ،مطابق قوانین مدیریت پسماندبرخورد می شود.

   دهقان مدیر منطقه یک شهرداری یزد: از زحمات شبانه روزی این واحد قدردانی وافزودند که حوزه خدمات شهری بازوی توانمند شهرداری درامر زیباسازی شهرها می باشد.