اصلاح هندسي چهارراه دولت آباد

اصلاح هندسي چهارراه دولت آباد


اصلاح هندسي چهارراه دولت آباد

با همكاري مغازه داران چهارراه دولت آباد، راستگردهاي بلوار دولت آباد به خيابان انقلاب و نواب صفوي اجراء گرديد. مهندس ميرباقري رئيس اداره فني و عمراني با بيان اين مطلب افزود اجراي اصلاح هندسي تقاطعات كه در اولويت سال جاري مي باشد بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال مي باشد كه در اولويت كارگروه عمران منطقه يك قرار گرفته است. در اين بازديد كه مدير منطقه يك حضور داشت با بيان اين مطلب كه با توجه به رويكرد شوراي اسلامي شهر و نيز تاكيد شهردار محترم يزد جناب آقاي مهندس عظيمي زاده، در سال جاري كليه تقاطعات كه نياز به اصلاح هندسي دارند، طرح اجرائي آن در دست اقدام مي باشد كه در اولين فرصت اجراء خواهند شد.