استفاده از تنه خشك درختان جهت ايجاد المان هاي شهري...

در راستاي زيباسازي محيط شهري و پارك ها صورت گرفت:

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک و در راستاي بهبود نما و منظر شهري و استفاده از هنرمندي طراحان بومي و محلي، اولين المان شهری با استفاده از تنه خشك درختان در محوطه پارك غدير طراحي و نصب گرديد .مهندس كشفي مدير منطقه يك، نقش شهرداري را در بهبود كيفيت خدمات شهري و نيز استفاده از تجربيات كلان شهرها را مثبت ارزيابي نمود و خاطر نشان كرد با استفاده از مشاوران توانمند در خصوص ايجاد مناظر زيباي شهري و پارك ها، روحيه طراوت و نشاط را در بين همشهريان افزايش داد. خاطر نشان مي سازد توسط شهرداري منطقه يك در سال جاري و با همكاري سازمان پارك ها و فضاي سبز نسبت به تامين روشنايي پارك غدير، عمليات بازپيرايي پارك شهداء و شروع فاز يك پارك هبه اي محمود آباد اقدامات اساسي انجام گرفته است.