آزادسازی کوچه نصرآباد

آزادسازی کوچه نصرآباد

باتوجه به بازدید مهندس عظیمی زاده شهردار محترم یزد وتنی چند از اعضای محترم شورای اسلامی شهر از محله نصر آبادو پیگیری متعدد اهالی درخصوص آزادسازی پلاک واقعدر مسیر کوچه اصلی محله نصرآباد،ملک مذکور با همکاری مالک به تملک شهرداری درآمد و در اولین روزهای سال 94 تخریب گردید.خاطر نشان می سازد شهرداری منطقه یک در سال 93نسبت به تملک املاک در محلات قدیم و ایجاد پارکینگ های درون محله ای اقدام موثری در کاهش بار ترافیک و روان سازی حرکت انجام داده است.