آزادسازی پروژه ولایت از مهم ترین فعالیت واحد املاک منطقه یک خواهد بود...

با توجه به تأکید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر

بنا به گفته محمدعلی فتوحی مسئول واحد املاک و آزادسازی منطقه یک با اختصاص مبلغ پنج میلیارد تومان بزرگترین پروژه آزادسازی املاک در مسیر بلوار ولایت منطقه یک رقم خوردوی در گفتگوئي که به همین مناسبت با روابط عمومی شهرداری منطقه یک داشت اظهار نمود با عنایت به وضعیت خاص بلوار ولایت و نقش اساسی که در کاهش بار ترافیکی بلوار جمهوری به دنبال خواهد داشت و با توجه به پیگیریهای منطقه یک و دستور ویژه مهندس عظیمی زاده شهردار محترم یزد،امسال بیشترین زمان به آزادسازی این معبر اختصاص خواهد یافت.شایان ذکر است محدوده بلوار ولایت در منطقه یک با مسیر تقریبی 1650متر و عرض 45 متری میدان ورودی یزد(دروازه قرآن) رابه میدان فرودگاه (دارالعباده) و بلوار آزادگان وصل خواهد نمود.