آزادسازي و تسهيل در مسير پرتردد كوچه شهيد زارع زاده

آزادسازي و تسهيل در مسير پرتردد كوچه شهيد زارع زاده

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به گزارش حميد آدمي زاده مسئول املاك و آزادسازي منطقه ، دو پلاك ديگر از باقيمانده پلاكات موجود در طرح اجرائي گذر 12 متري شهيد زارع زاده واقعدر بلوار پاكنژ‍اد تخريب گرديد . وي اظهار اميدواري كرد با تامين اعتبار لازم در ماههاي پايان سال و نيز افزايش اعتبار براي سال آينده ، اين مسير پر تردد آزادسازي گردد .

شايان ذكر است كوچه شهيد زارع زاده ارتباط محله كوچه بيوك را به بلوار شهيد پاكن‍ژاد تسهيل مي نمايد .

مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن بازديد از طرح اجرايي فوق و تشكر از مسئول واحد آزادسازي منطقه و اعضاي كميسيون آزادسازي اظهار نمود عليرغم مشكلات تامين اعتبار آزادسازي در مسير ، اجراي طرحهاي نيمه تمام منطقه يك با دستور ويژه شهردار محترم نسبت به تامين اعتبار لازم اين معبر و نيز بصورت ويژه براي آزادسازي و تملك بلوار ولايت اقدام لازم بعمل آمده است .