ادامه پياده رو سازي بلوار صابر يزدي

ادامه پياده رو سازي بلوار صابر يزدي

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و به نقل از مهندس عليخاني رئيس اداره عمران منطقه ، عمليات پياده رو سازي بلوار صابر يزدي با پيشرفت فيزيكي 85% درحال اجرا و تكميل ميباشد . وي با بيان اين مطلب افزود درجهت تسهيل در امور پياده روي شهروندان و ايجاد بستر مناسب جهت تردد روشندلان و در نهايت ايجاد بستري مناسب درجهت داشتن پياده رو استاندارد ،  فاز اول پياده رو سازي بلوار صابر يزدي با هزينه اي بالغ بر يك ميليارد و ششصد ميليون ريال از اوايل تيرماه شروع و در حال تكميل و اتمام ميباشد . وي خاطر نشان ساخت همزمان با اجراي پياده روسازي ،  بهسازي باغچه هاي مجاور و نيز مسير آبياري درختان نيز در دستور كار پيمانكار قرار گرفته است .

شايان ذكر است در سال گذشته نيز قسمتي از بلوار صابر يزدي روكش آسفالت گرديده بود .