احداث سرویس بهداشتی پارک کسنویه


با توجه به تاکید شورای اسلامی شهریزد درخصوص رسیدگی به وضعیت پارکهای درون محله ای و انجام عملیات عمرانی و جهت آسایش و راحتی شهروندان عملیات ساخت سرویس بهداشتی درپارک محله کسنویه شروع و تاکنون هزینه ای بالغ بر700،000،000ريال را در برداشته است.