اجرای فاز سوم پیاده رو سازی خیابان انقلاب

اجرای فاز سوم پیاده رو سازی خیابان انقلاب

به گزارش روابط عمومی منطقه یک ، با توجه به گزارش اداره عمران منطقه ، فاز سوم عملیات  پیاده روسازی خیابان انقلاب در حال انجام می باشد .

در بازدیدی که بدین منظور توسط مدیر منطقه به اتفاق مدیر عمرانی از خیابان انقلاب صورت گرفت ضمن ارائه  فعالیتهای انجام شده تاکنون  ، در خصوص وضعیت پیاده رو سازی خیابان انقلاب توضیحاتی ارائه و با توجه به طول خیابان انقلاب و گستردگی سطح مورد نظر پوشش موزائیک و بودجه لازم جهت اجرای مسیر خیابان در چهار فاز اجرایی تعریف که تاکنون دو فاز تکمیل و فاز سوم با قراردادی بالغ بریک میلیارد و هشتصد میلیون ریال شروع و با تمهیداتی که در این خصوص صورت گرفته است ،  تکمیل پروژه در فاز چهارم و در 6 ماه نخست سال 97 اجرایی خواهد شد .

 فعالیتهای در دست اجرا شامل کف سازی ، همسطح سازی ، تسهیل در عبورو مرور معلولین و نابینایان و همچنین بهسازی باغچه های مسیر و ساماندهی پل های عابر پیاده می باشد .