اجرای راستگرد میدان شهدای کوچه بیوک


با توجه به بازدید مهندس عظیمی زاده شهردارمحترم یزد ونظر به اصلاح ترافیکی میدان شهدای کوچه بیوک ( چهار راه شنحه ) شهرداری منطقه یک با هزینه ای بالغ بر  350.000.000ریال عملیات عمرانی طرح مذکور را آغاز نمود به گفته مهندس میرباقری رئیس اداره عمران و شهرسازی منطقه یک این طرح که بالغ بر5سال از تائید آن می گذرد با تاکید شهردار محترم و پیگیری مدیر منطقه یک در جهت کاهش ترافیک در تقاطع مذکور و روان سازی راستگرد بلوار 22بهمن به خیابان مطهری به اجرا درآمده است