اجرای حکم پلمپ واقع در بلوار جمهوری اسلامی

اجرای حکم پلمپ واقع در بلوار جمهوری اسلامی

به گزارش روابط عمومی و به نقل از میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه یک ، در راستای برخورد با تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز با اخذ حکم از مراجع قضایی و همکاری واحد اجرای احکام نسبت به پلمپ ساختمان واقعدر بلوار جمهوری اقدام گردید.

وی خاطر نشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی بطور قاطع برخورد و ضمن معرفی به مراجع ذیصلاح و با اخذ حکم قانونی  نسبت به پلمپ واحد های غیر مجاز اقدام لازم صورت خواهد گرفت .