اجرای حکم پلمپ درمنطقه یک واقع دربلوار شهیدنواب صفوی وخیابان انقلاب اسلامی

اجرای حکم پلمپ درمنطقه یک واقع دربلوار شهیدنواب صفوی وخیابان انقلاب اسلامی

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد :به نقل از مسئول اجرای احکام منطقه در دراستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی و ساخت وساز های غیر مجاز با اخذ حکم از مراجع قضایی وبا همکاری  نیروی انتظامی نسبت به پلمپ دوواحد  مسکونی و تجاری واقع در بلوار شهید نواب صفوی کوچه حضرت امیر جنب مسجد اسلامی و خیابان انقلاب اسلامی بعد از کوچه 88 اقدام گردید.

وی افزود با هرگونه ساخت وساز مغایر با ضوابط ومقررات شهرداری بطور قاطع برخوردوضمن معرفی به مراجع ذیصلاح وبا اخذ حکم قانونی نسبت به پلمپ واحدهای غیر مجاز اقدام لازم صورت خواهدگرفت.