اجرای حکم قلع و قمع در بلوار 22 بهمن

اجرای حکم قلع و قمع در بلوار 22 بهمن

به گزارش روابط عمومی منطقه یک و به نقل از میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه ، یک مورد تخریب با اخذ حکم از کمیسیونهای ماده صد و مراجع قضایی به مرحله اجرا درآمد .

وی خاطر نشان ساخت شهرداری با هرگونه ساخت و ساز بدون پروانه  یا برخلاف پروانه به طور جدی برخورد و ضمن معرفی به مراجع ذیصلاح نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد نمود .