اجرای حکم دسترسی غیر مجاز در بلوار جمهوری اسلامی

اجرای حکم دسترسی غیر مجاز در بلوار جمهوری اسلامی

به گزارش روابط عمومی  و به نقل از مسئول اجرای احکام منطقه ، حکم دسترسی غیرمجاز واقعدر بلوار جمهوری  با توجه به پیگیری های شاکی پرونده به مرحله اجرا درآمد .

میثم طالبی  معاون خدمات شهری منطقه ضمن تشکر از همکاران واحد اجرائیات و اجرای احکام خاطر نشان ساخت که این منطقه از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به اجرای حکم  11 مورد تخریب ، 90 مورد  اجرای  گذربندی ، پیشروی ،اشرافیت  و ... اقدام نموده است .