اجرای حکم تخریب یک واحد تجاری در سطح منطقه یک

اجرای حکم تخریب یک واحد تجاری در سطح منطقه یک

به گزارش روابط عمومی و به نقل از میثم طالبی معاون خدمات شهری ، بر اساس برخورد قانونی با ساخت و سازهای بدون پروانه یا برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، یک مورد حکم تخریب پس از اخذ حکم از مراجع قضایی با همکاری اداره حقوقی و عمران منطقه به مرحله اجرا در آمد .

 مهندس سلمانی مدیر منطقه  ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران خاطرنشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی بطور قاطع برخورد خواهد شد .