اجرای حکم تخریب در خیابان تبلیغات اسلامی

اجرای حکم تخریب در خیابان تبلیغات اسلامی

به گزارش روابط عمومی و به نقل از مهدی بابائی مسئول اجرای احکام ،  بر اساس برخورد قانونی با ساخت و سازهای بدون پروانه یا بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی ، حکم تخریب تجاوز به گذر واقعدر خیابان تبلیغات اسلامی پس از اخذ حکم از مراجع قضایی با همکاری اداره حقوقی و عمران منطقه به مرحله اجرا در آمد .

 میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران خاطرنشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی بطور قاطع برخورد خواهد شد .