اجراي حكم پلمپ در منطقه يك واقعدر بلوار جمهوري اسلامي

اجراي حكم پلمپ در منطقه يك واقعدر بلوار جمهوري اسلامي

به گزارش روابط عمومي منطقه يك به نقل از مسئول اجرائيات منطقه در راستاي برخورد قانوني با تخلفات ساختماني و ساخت و سازهاي غيرمجاز با اخذ حكم از مراجع قضايي و همكاري واحد اجراي احكام و نيروي انتظامي نسبت به پلمپ ساختمان واقعدر بلوار جمهوري اقدام گرديد .

وي خاطر نشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغاير با ضوابط و مقررات شهرداري بطور قاطع برخورد و ضمن معرفي به مراجع ذيصلاح و با اخذ حكم قانوني نسبت به پلمپ واحدهاي غيرمجاز اقدام لازم صورت خواهد گرفت