اجراي حكم پلمپ در منطقه يك واقعدر بلوار جمهوري ، كوچه افشار

اجراي حكم پلمپ در منطقه يك واقعدر بلوار جمهوري ، كوچه افشار

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، به نقل از ميثم ساكي مسئول اجراي احكام منطقه در راستاي برخورد قانوني با تخلفات ساختماني و ساخت و سازهاي غير مجاز با اخذ حكم از مراجع قضايي و همكاري واحد اجراي احكام و نيروي انتظامي نسبت به پلمپ ساختمان واقعدر بلوار جمهوري اقدام گرديد .

   وي خاطر نشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغاير با ضوابط و مقررات شهرداري بطور قاطع برخورد و ضمن معرفي به مراجع ذيصلاح و با اخذ حكم قانوني نسبت به پلمپ واحدهاي غير مجاز اقدام لازم صورت خواهد گرفت .